Pripravované akcie

Akcie a spoločenské podujatia 5 krát do roka. Kvalitné, rodinné, hodnotné, so zmyslom pre ďalšiu spoluprácu. Spokojný zákazník je ako dobrá produkcia.

Reštaurácia KE