#1_KOSICE MESTO

29.10.2017

Hlavná ulica ZVONKOHRA - čerpanie námetov a posluch znejúcej hudby.

Každá hodina ZNELKA. Príjemné Košice - Mesto Relaxu a MIERU.